EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Täiendavad koolitused MTÜ juhtidele "MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE- JA TEENUSTE ARENDAMINE"


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös SA Tartu Ärinõuandlaga kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE - JA TEENUSTE ARENDAMINE

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks.

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:

• erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;
• organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;
• juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;
• toote või teenuse arendamine;
• näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;
• äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;
• turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

Koolitusi viivad läbi kogenud praktikud Doris Põld või Estel Pukk.

Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi ehk 16 akadeemilist tundi.

Kevadel 2014 toimuvad koolitused:

2.-3.aprill 2014, Kuressaares (Doris Põld)
16.-17.aprill 2014, Paides (Estel Pukk)
12.-13.mai 2014, Viljandis (Doris Põld)
21.-22.mai 2014, Rakveres (Doris Põld)
21.-22.mai 2014, Põlvas (Estel Pukk)

Sügisel 2014
toimuvad koolitused:

7.-8.oktoober 2014, Kärdlas (Doris Põld)
17.-18.oktoober 2014 Pärnus (Doris Põld)


Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Registreerumine lõppeb 6-8 päeva enne koolituse algust.

Registreerimine ja lisainfo:
http://mty.arenduskeskused.ee/

Koolituste korraldamist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Siseministeerium ja EAS

Uudised