EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Soolise võrdõiguslikkuse ja soopõhise vägivalla programmide taotlusvoorud on avatud!

Sotsiaalministeerium kuulutas välja Norra toetustest rahastatud soolise võrdõiguslikkuse programmi ja soopõhise vägivalla programmi taotlusvoorud.


Soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning tegevusi, mis toetavad töö-, pere- ja eraelu tasakaalu.

Koduse ja soolise vägivalla programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ja tõkestamine Eestis.

Taotluste esitamise tähtaeg on mõlema taotlusvooru puhul 26. august 2013.


Täpsemat infot küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee
68 30 079

Uudised