EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamise taotlusvoorul UUS tähtaeg!


27. mail 2013 avanes Sotsiaalministeeriumi programmi "Rahvatervis" raames 2 avatud taotlusvooru:

1. Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine (toetatakse projekte, mille esmärk on laste vaimse tervis teenuste aredamine, kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas);


2. Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste arendamine - Taotlusvoor on lõppenud ning taotlused on hindamisel!

Programmi eesmärgiks on rahvatervise parandamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervishoius.

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele.

Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamise avatud taotlusvooru taotluste esitamise uus tähtaeg on 01.10.2013 kell 12:00.

Projekti tegevuste lõpptähtaeg: 31.12.2015


Täpsemat infot küsi:

Annemai Mägi
info@interact.ee
68 30 079

Uudised