EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Raudteepeatuste 2014-2020 avatud taotlusvoor

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutab välja avatud taotlusvooru struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetme „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“ tegevuse „Investeeringud ühistranspordipeatustesse ja nende paremasse ühendamisse oluliste sihtpunktidega“ eesmärkide täitmiseks. 

Toetust antakse investeeringuteks raudteepeatustesse, eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise, et tagada raudteepeatuste parem ühendamine muude transpordiliikidega ning olemasoleva ühistranspordi taristu potentsiaali parem kasutamine.

Toetuse maksimaalne suurus on 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlusvooru eelarve on 12 750 000 eurot. Toetust antakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Taotleda saavad: 

 

 

Toetatavad tegevused:

 

  1. Raudteepeatusest kuni 1,5 km ulatusse jäävate kergliiklus- ning juurdepääsuteede ehitamine või remontimine;
  2. Raudteepeatuse vahetus läheduses asuvate jalgratta- ja autoparklate ning bussipeatuste ehitamine või remontimine;
  3. Rongi ja/või bussipeatusse rongi- ning bussiliikluse reaalaja infotahvlite paigaldamine;
  4. Reisijate teenindamiseks ettenähtud raudteepeatuse hoone rekonstrueerimine.

 

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. august 2015.

 

Lisainfot taotluse koostamise osas küsi:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee


Uudised