EST     |      ENG
 
 
 

Projektijuhtimine

Euroopa Liidu või riiklikest programmidest finantseeritud projektide juhtimine ja tehniline administreerimine (sh projektide raamatupidamine)

Sageli on projektitaotlejatel otstarbekam oma aja- ja tööjõuressursi piiratuse tõttu ning toetuse reaalse kasutamisega seotud riskide maandamiseks planeerida projektijuhtimisega seotud kulud projekti eelarvesse teenusena. Pakume omalt poolt tuge projektitoetuse maksimaalseks kasutamiseks, viies projekti tegevusi ellu süsteemselt planeerides ja juhtides. Aitame Teid projekti administratiivsel ja sisulisel juhtimisel, dokumentide haldamises, aruandluse koostamisel ning projekti raamatupidamise ja finantsjuhtimise korraldamisel. Kokku oleme juhtinud ligi 20 projekti.

Projektijuhtimine koosneb mitmest omavahel seotud etapist:

Täpsemat infot meie poolt juhitud projektidest küsi info@interact.ee!

Uudised