EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

MTÜ koolitus novembris - MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE - JA TEENUSTE ARENDAMINE

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös SA Tartu Ärinõuandlaga kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE - JA TEENUSTE ARENDAMINE

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks.

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:
• erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;
• organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;
• juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;
• toote või teenuse arendamine;
• näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;
• äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;
• turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

Koolitus toimub: 12. ja 13. november 2013, kell 9.30 – 16.45, Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt. 2, Tartu) Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

Koolitust viib läbi kogenud praktik Doris Põld.

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Registreerumine lõppeb 4. november.

Lisainfo:
 Kadri Pau
 Tartu Ärinõuandla
 MTÜ konsultant
 Tel.  7428 491
 E-post: kadri@tartu.bas.ee

Koolituse korraldamist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Siseministeerium ja EAS

Uudised