EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Meetme "Tööelu kvaliteedi parandamine" teine taotlusvoor on avatud

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetme 1.3.2 "Tööelu kvaliteedi parandamine" teine taotlusvoor on avatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2014. aasta 30. septembrini.

Meetme raames toetatavad tegevused:
1) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 13 lõike 1 punkti 3 kohase riskianalüüsi, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmist, läbiviimine;
2) punktis 1 läbiviidud riskianalüüsi tulemuste alusel töötajate tervisekontrolli suunamine.

Toetust võib taotleda kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetuse maksimaalne määr on 70% ning omafinantseeringu minimaalne määr 30% projekti abikõlblikest kuludest.
Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 500 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.

Taotlusi võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2014. aasta 30. september.

Täiendav informatsioon:

Annemai Mägi
68 30 079
annemai@interact.ee

Uudised