EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Lisakoolitused "Projektide kirjutamine ja juhtimine" MTÜ juhtidele sügisel 2014


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

koolitusele PROJEKTIDE KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE

Koolituse tulemusena paranevad osalejate teadmised ja oskused, kuidas projekti planeerida, eesmärke püstitada, tegevuskava ja eelarvet koostada, samuti kuidas projekti ellu viia ja tulemusi hinnata. Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:
•    projekti planeerimine, elluviimine, hindamine;
•    projekti eesmärkide püstitamine ja seosed rahastamisprogrammi hindamiskriteeriumitega;
•    projekti tegevuskava ja realistliku ajakava koostamine;
•    projekti eelarve koostamine;
•    projekti tulemuste ja mõju hindamine;
•    praktilised näited projektide igapäevaelust, kuidas suurendada projekti rahastamise tõenäosust.

Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi ehk 16 akadeemilist tundi.

Koolitusi viib läbi kogenud praktik Annemai Mägi.

Lisakoolitused toimuvad sügisel 2014:

19.-20.september 2014, Haapsalus
24.-25.september 2014, Kuressaares
1.-2.oktoober 2014, Paides
8.-9.oktoober 2014, Tartus
22.-23.oktoober 2014, Tallinnas
31.oktoober ja 1.november 2014, Pärnus

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Registreerumine lõppeb 6-8 päeva enne koolituse algust.

Registreerimine ja lisainfo:
http://mty.arenduskeskused.ee/

Koolituste korraldamist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Siseministeerium ja EAS

Uudised