EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Koolitused MTÜ juhtidele "MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE- JA TEENUSTE ARENDAMINE"


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, InterAct Projektid & Koolitus OÜ ja Clarus MTÜ koostöös SA Tartu Ärinõuandlaga kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima

koolitusele MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE - JA TEENUSTE ARENDAMINE

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks.

Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:
• erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;
• organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;
• juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;
• toote või teenuse arendamine;
• näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;
• äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;
• turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

Koolitusi viivad läbi kogenud praktikud Doris Põld või Estel Pukk.

Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi ehk 16 akadeemilist tundi.

Koolitused toimuvad:
10.-11.detsember 2013, Valgas
24.-25.jaanuar 2014, Läänemaal
12.-13.veebruar 2014, Ida-Virumaal
5.-6.märts 2014, Tallinn/ Harjumaa
2.-3.aprill 2014, Kuressaares
16.-17.aprill 2014, Järvamaal

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Registreerumine lõppeb 6-8 päeva enne koolituse algust.

Registreerimine ja lisainfo:
http://mty.arenduskeskused.ee/

Koolituste korraldamist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Siseministeerium ja EAS

Uudised