EST     |      ENG
 
 
 

Kliendid

Meie mitmekülgseid teenuseid kasutavad väga erinevad avaliku-, kolmanda- ja erasektori organisatsioonid, sealhulgas mitmed ministeeriumid ja nende allasutused, haridusasutused, erialaliidud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud jt.

Meie suuremad kliendid ja partnerid Eestis on:

Ministeeriumid:
- EV Haridus- ja Teadusministeerium
- EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
- EV Põllumajandusministeerium
- EV Rahandusministeerium
- EV Sotsiaalministeerium

Kohalikud omavalitsused:
- Aseri Vallavalitsus
- Jõhvi Linnavalitsus
- Kiviõli Linnavalitsus
- Maidla Vallavalitsus
- Narva Linnavalitsus
- Narva-Jõesuu Linnavalitsus
- Tallinna Ettevõtlusamet
- Tallinna Haridusamet
- Tartu Linnavalitsus

Muud riigiasutused:
- Eesti Töötukassa (endine Tööturuamet)
- Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Koolid:
- Eesti Kunstiakadeemia
- Eesti Maaülikool
- Ida-Viru Kutseõppekeskus
- Narva Kutseõppekeskus
- Sisekaitseakadeemia
- Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
- Tallinna Pedagoogiline Seminar
- Tallinna Tehnikakõrgkool
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
- Tallinna Tööstushariduskeskus
- Tallinna Ülikool
- Tartu Kutsehariduskeskus
- Tartu Ülikool
- Võrumaa Kutsehariduskeskus

MTÜd ja SAd:
- EELK Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus
- Eesti Infotehnoloogia SA (EITSA)
- Ida-Tallinna Keskhaigla SA
- Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed (endine Integratsiooni SA)
- MTÜ Eesti Filmi Andmebaas
- MTÜ Eesti Masinatööstuse Liit
- MTÜ Ida-Viru Arenduskeskus Askele
- MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit
- MTÜ Pärnu Jahtklubi
- O. Lutsu Palamuse Kihelkonnakoolimuuseum
- Poliitikauuringute Keskus PRAXIS SA
- SA Vaimse Tervise Hooldekeskus
- Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise SA (Tehnopol)
- MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
- SA Archimedes

Eraettevõtted:
- AS Kiviõli Soojus
- IMECC OÜ
- PJK Haldus OÜ
- Oisu Biogaas OÜ
- OÜ Vinni Biogaas

 

 

 

 

Uudised