EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

KIK avas keskkonnaprogrammis uue taotlusvooru

 

KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2015. aasta I taotlusvooru. Keskkonnaprojektidele saab taotleda toetust kuni 16. veebruarini läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

KIKi keskkonnaprogrammis jagatakse projektidele toetusi kokku kümnes valdkonnas: kalanduses, veemajanduses, jäätmekäitluses, looduskaitses, metsanduses, keskkonnakorralduses, merekeskkonnas, maapõues, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuses.

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. MTÜ-d ja SA-d saavad olla taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitselist tegevust või koolitusalast tegevust. Sealjuures atmosfääriõhu programmist toetuse taotlemisel ei pea MTÜ-de ja SA-de põhikiri ette nägema loodus- või keskkonnaalast tegevust, kui tegemist on korteriühistuga, mis taotleb toetust kergel kütteõlil töötava katelseadme üleviimiseks taastuvale kütusele.

 

Lisainfo:
Annemai Mägi
annemai@interact.ee

Uudised