EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor tähtaeg on 2. veebruar 2016

Arenguhüppe taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot ning projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2016 – 31. mai 2017. Projekti minimaalsne kestvus on 8 kuud ja maksminaalme 13 kuud. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot (180 000 eurot piirkondlike ühenduste projektide ja 120 000 üleriigiliste ning rahvusvaheliste ühenduste projektide toetuseks).

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt vähemalt ühe aasta avalikes huvides tegutsevad vabaühendused. 

Omafinantseeringu määr on 10 või 30% - ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul on rahalise OF määr minimaalselt 30%. Kõigi teiste kulude puhul on OF määr 10%, millest minimaalselt pool peab olema rahalisena. Mitterahalise omafinantseeringuna saab näidata näiteks vabatahtlikku tööd, koostööpartnerite ruumide kasutamist.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on: 2. veebruar 2016.


Ootame vabaühendusi konsultatsioonile oma projektiidee sobivuse hindamiseks!

Esmane konsultatsioon (kuni 2 h) on TASUTA!

 

Lisainfot küsi:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee

Uudised