EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

KÜSK avas vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

 

Arenguhüppe projektidega toetab KÜSK projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Kokku jagab KÜSK ühingutele kuni 420 000 eurot.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest, samuti oma senise tegevuse mõjust ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot ning projekti ellu viia alates 1. maist 2015 kuni 16 kuu jooksul.

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi.

Projektide esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2015 kell 15.00.


Lisainfot küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee
68 30 079

 

Uudised