EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvoor on avatud

KÜSK avas täiendava Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvooru, mille kaudu eraldatakse toetusi vabaühenduste ja avaliku võimu koostööna pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tõstmisele suunatud projektidele.
 

Taotlusvooru raames on toetust võimalik taotleda äriplaani elluviimiseks, teenuse osutamiseks.
 
Toetust saab küsida kuni 30 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest), projekti abikõlblikkuse periood on 1. august 2014 – 31. august 2015.
 
Taotlused esitamise tähtaeg: 15. mai 2014 kell 15.00.
 
 
Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
e-mail: annemai@interact.ee
tel.  68 30 07968 30 079

Uudised