EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Jätkuvalt saab SA-le Innove esitada taotlusi noorte tööle aitamiseks

 

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks.

Taotlusvoor on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot.

Toetust võib taotleda: juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Toetuse minimaalne summa on 50 100 eurot ja maksimaalne summa on 400 000 eurot projekti kohta.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

InterActi abil on antud voorust juba toetust saanud Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus MTÜ projekt „Noored töötud tööturule kombineeritud aktiivsete tööturuteenuste abil Tallinnas ja Harjumaal“. Projekti rakendatakse 2 aasta jooksul Tallinnas ja Harjumaal ning kuhu kaasatakse kokku 120 noort. Projekti tegevustesse on kaasatud 5 koostööpartnerit.

 

Konsultatsiooni kokkuleppimine:

Annemai Mägi

Tel: 52 179 15

annemai@interact.ee

 

Uudised