EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

InterActi toel on toetust saanud juba 3 taotlust töötute tööle aitamiseks

Innove toetab Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ raames projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate noortele ning pikaajalistele töötutele.

Esimene taotlusvoor pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00.

Esimesse vooru esitati 33 taotlust, millest rahastati vaid 6 projekti. Hea meel on tõdeda, et üks rahastuse saanud projektidest on Tallinna Tehnikakõrgkooli projekt „Praktika toob tööle“, mida aitas koostada InterActi konsultant Annemai Mägi.

Koostöö InterActi ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga jätkub ka projekti rakendamisel – InterAct  toetab TTK sisumeeskonda projektijuhtimisega. Projektist saab lähemalt lugeda siit.

 

Positiivse rahastuse on saanud ka kaks sama meetme teise tegevusse - esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – esitatud taotlust.

 

NB! Noorte (16-29 a) konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks taotlusvoor on jooksvalt avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni (seisuga 02.06.16 oli vabade vahendite jääk 5,2 miljonit eurot). Taotlusvooru kogueelarve on 8 145 000 eurot.

Toetust võib taotleda: juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Toetuse minimaalne summa on 50 100 eurot ja maksimaalne summa on 400 000 eurot projekti kohta.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Täpsem info:

Annemai Mägi

Tel: 52 179 15

annemai@interact.ee


Uudised