EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

InterAct koostas kolm edukat tööhõive projekti


Täna selgusid 21 projekti (kokku esitati 52 projektitaotlust), mis saavad toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ noorte ning töötute lapsevanemate tööjõuturule toomiseks.

InterAct aitas toetust saada kolmele projektile:

1) MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus  - TÖÖTEE - muukeelsete vanemate kompleksne tugi tööle asumisel
2) Kiviõli Linnavalitsus - Ettevõtlik lapsevanem - Kiviõli piirkonna väikelastega vanemate toetamine tööle rakendumisel
3) Tallinna Tehnikaülikool - Koos tööle - terviklik tugi lapsevanematele

Toetuse saajate nimekiri on leitav siit: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/projektid

Toetust sai taotleda projektidele, mis pakuvad 16–24-aastastele noortele, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud, erinevaid tööle rakendumist toetavaid meetmeid koos tööpraktikaga. Samuti sai esitada projekte, mis aitavad viimased 18 kuud mittetöötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötuid vanemaid taas tööturule. Toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.

InterAct soovib oma partneritele edukat projekti elluviimist!

Uudised