EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

InterAct hakkab koolitama mittetulundusühingute juhte!


InterAct Projektid & Koolitus OÜ koostöös MTÜ Clarusega hakkab koolitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tellimusel  MTÜ-de juhte eesmärgiga toetada mittetulundusühenduste (mittetulundusühingute, sihtasutuste) institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse kasvu, sh ühenduste tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurendamist ning ühiskonnas heategevuse ja kogukonna hüvanguks tehtava vabatahtliku töö väärtustamist.

2-päevased koolitused toimuvad kahel teemal:
•    Projektide kirjutamine ja juhtimine;
•    MTÜ majandamine: Toote- ja teenuse arendus.

Koolitused on suunatud avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühenduste juhatuse liikmetele, tegevjuhtidele ning eestvedajatele.

Koolitused viiakse ellu 2013-2014. Hetkel toimub EAS-i  ja maakondlike arenduskeskuste poolt koolituste reklaamimine ning koolitusgruppide komplekteerimine.


Kirke Maar

Koolitaja ja projektijuht
kirke@interact.ee

Uudised