EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

InterAct aitas MTÜ-l Spordiaasta Kesk-Läänemere Interreg programmist toetust saada

MTÜ Spordiaasta projekt "YOUTH-SPORT-VOL - “Better access to labour market for young unemployed through cross-border sport volunteers model" läbis ülitiheda konkursi ja sai toetust Kesk-Läänemere Interreg programmist.

Projekti kogumaksumuseks on ~200 000 eurot.

Projekti partnerriigiks on Soome.

InterAct aitas koostada ja komplekteerida projektitaotluse.

YOUTH-SPORT-VOL projekt läks väikeprojektide alla, kuhu esitati kokku 38 taotlust, millest vaid 7 sai rahastuse, sh siis YOUTH-SPORT-VOL projekt! 

 

Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi eesmärk on tugevdada koostööd Eesti, Läti, Soome ja Rootsi vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond.

Programmi raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

Järgmise taotlusvooru avanemine on planeeritud indikatiivselt jaanuarisse 2017.


Kontakt:
Annemai Mägi
annemai@interact.ee

Uudised