EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Ilmus raamat „Eesti tööturg täna ja homme“

Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma töö üks käegakatsutav  tulemus on raamat „Eesti tööturg täna ja homme“, mille valmimisel osales ka InterAct.

Esmakordselt on ühtede kaante vahel koos Eesti tööjõu-uuringu, rahvaloenduse, tööjõuvajaduse prognoosi ning tegevusalade ekspertintervjuudest kogutud info. Statistika koondamisel ja tekstiloomes osalesid Statistikaameti, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning uuringufirmade Centar ja InterAct analüütikud.

Raamatu koostajad loodavad, et trükisest saab kasulik lugemine neile, kes igapäevaselt toetavad või suunavad noorte karjäärivalikuid: õpetajad, karjäärinõustajad, noorsootöötajad, koolijuhid, kasvatajad jt. Samas on  raamatut kasulik lugemine kõigile neile, kes näevad tööturu muutustes ka enda võimalusi ja soovivad nendega kursis olla.

Vaata uut raamatut siit.

Tutvu ka "Analüütiline kokkuvõte kvalitatiivsest tööjõuvajadusest tegevusalade kaupa" ning "Metoodikaraport".

Annemai Mägi
18. juunil 2014

Uudised