EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

EAS avas uue starditoetuse

16. märtsil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus uuendatud kujul starditoetuse. 

Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali. Toetuse eesmärgiks on ettevõtete käivitumine ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

 

 

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.

Üks oluline erinevus võrreldes eelmise perioodi toetusprogrammiga on see, et starditoetuse andmisel on sisse viidud piirkondlik erisus. Tallinnas ja teda ümbritsevates valdades ning Tartus, kuhu on niigi koondunud lõviosa Eesti ettevõtlusest, peab ettevõte olema ekspordi suunitlusega. Mujal Eesti piirkonades ei ole ekspordi nõue nii oluline.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja eelarve maht 8,1 miljonit eurot. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Lisainfot küsi:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee


Uudised