EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

EAS avas arendusosaku toetuse


EAS avas  27. jaanuaril 2015 innovatsiooniosaku toetusmeetme raames uue toetusmeetme - arendusosak, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks  uudsete toodete- , teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel.

Toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Toetusega on võimalik sisse osta disaini- ja insenertehnilisi lahendusi ning nõustamist ülikoolidelt, samuti teadusasutustelt, patendi-, disaini- ja inseneribüroodelt ning nõustamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt.

Arendusosaku toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest ning maksimaalne toetuse summa kuni 20 000 eurot ühe taotluse kohta. 

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.


Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee

Uudised