EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

EAS avas keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamise põhiskeemi


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustas 8.04.2013 Norra – Eesti koostööprogrammi „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil" põhiskeemi taotluste vastuvõttu. Projekte rahastatakse Norra Finantsmehanismi Norway Grants vahenditest. Taotlusi saab esimeses voorus esitada 8. augustini.

Programmi oodatakse osalema ettevõtteid ja vabaühendusi, kelle teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodav lahendus on eelkõige positiivse loodusmõjuga, aga toetab ka sotsiaal- või majanduskeskkonda.

Täna avatav põhitoetusskeem keskendub keskkonnasõbralike IT-lahenduste arendamisele, mis suurendab ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu. Toetatakse tootearendust, selleks vajamineva partnerluse ja koostöövõrgustike arendamist ning arendustöö käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamist ja kaitset.

Enne taotluste esitamist on ettevõtjad oodatud EASi ka eelnõustamisele, mille käigus hinnatakse kavandatava projekti vastavust toetuse eesmärkidele ning abistatakse taotluse ja esitatavate dokumentide ettevalmistamisel.

Väikeskeemi taotluste vastuvõtt algas EASis 18. märtsil ning kestab oktoobri lõpuni. Põhiskeemi esimese vooru taotlusi saab esitada kuni 8. augustini. Teine voor avaneb novembris 2013.

Lisainformatsiooni küsi:
Annemai Mägi
68 30 079
annemai@interact.ee

Uudised