EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud viies avatud taotlusvoor "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine"


28. jaanuarist kuni 4. märtsini 2013 on avatud viies taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine". 

Toetatavad tegevused on:


Toetust võib taotleda:

1) juriidiline isik;
2) füüsilisest isikust ettevõtja;
3) valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks;
4) kohalik omavalitsus.

Toetuse määr
Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti ja omafinantseeringu minimaalne määr 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude kogumaksumus on vähemalt 19 200 eurot. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni 320 000 eurot. Projekti kestus võib olla kuni 24 kuud.


Lisainformatsioon:

Annemai Mägi
68 30 079
annemai@interact.ee

Uudised