EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste arendamise ja käivitamise taotlusvoor!


KÜSK ootab taotlusi Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste arendamise ja käivitamise taotlusvooru tähtajaga 24. september 2013.a.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis arendavad ja tugevdavad kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:

1) sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);

2) sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused(sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad vabaühendused.

Toetussumma ühe taotleja kohta on maksimaalselt 30 000 eurot.

Projekti esitamise tähtaeg on 24. september 2013 kell 15.00.


Täpsemat infot küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee
68 30 079

Uudised