EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor


Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste projekte, mille eesmärgiks on käivitatud uus või laiendatud tegutsev sotsiaalne ettevõte. Toetust saab küsida nii uute ideede rakendamiseks kui juba toimivate teenuste edasiarendusteks või tootmisvõimekuse tõstmiseks, samuti laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt.

Taotlusvoorus lähtutakse definitsioonist, et sotsiaalne ettevõtlus  on vabaühenduste püsiv ja regulaarne tulu teenimine kaupade või teenuste müügi abil ühiskondliku vajaduse lahendamiseks.

Toetuse andmise aluseks on jätkusuutlik äriplaan koos finantsplaaniga, mis tuleb lisada taotlusele ja eelarvele. Toetust saab küsida kuni 25 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest). Kokku on voorus äriplaanide elluviimiseks jagada kuni 450 000 eurot.

Projekt tuleb ellu viia perioodil  1. detsember 2014 – 31. detsember 2015.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. september 2014.a

Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee
68 30 079

Uudised