EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on väikesemahulise teaduse infrastruktuuri V taotlusvoor

Teadlastel on ka 2013. aastal võimalus taotleda toetust väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks. Avanenud taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda nii institutsionaalse uurimistoetuse kui ka sihtfinantseeritava teadusteema täitmiseks vajaliku aparatuuri soetamiseks. Teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 kuni 64 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 3 miljonit eurot.

Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil sihtfinantseeritavatele teadusteemadele või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise kaudu.

Alameetme raames toetatavad tegevused on väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmine ja kaasajastamine.

Tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga. Tegevused peavad aitama tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalsete uurimistoetuste uurimisteemade teadustöö kvaliteeti ja efektiivsust.

Alameetme V taotlusvoor on avatud 15.03.2013 kuni 10.10.2013. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema taotlustega ajavahemikul 15. märts kuni 30. aprill 2013 ja sihtfinantseeritava teadusteema taotlustega ajavahemikul 2. september kuni 10. oktoober 2013.

Taotlusvoorust toetatavate projektide abikõlblikkuse perioodi algus on 1. jaanuar 2013 ning abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev on määratud teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema, mille juurde ta kuulub, finantseerimise perioodi lõpuga, kuid ei saa olla hilisem kui 31.oktoober 2015. a.

Täiendav informatsioon:
Annemai Mägi
68 30 079
annemai@interact.ee

Uudised