EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on Kesk-Läänemere Interreg programmi teine taotlusvoor

 

Kesk-Läänemere Interreg programm ootab uusi projekte 23. oktoobrini 2015.

Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi eesmärk on tugevdada koostööd Eesti, Soome, Läti ja Rootsi organisatsioonide vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond.

 

Kesk-Läänemere programmil on neli toetussuunda:

1.       Toetussuunal „Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus“ on kolm eesmärki:

•       uued ühised ja koostööd tegevad Kesk-Läänemere teadmispõhised ettevõtted;

•       ühised Kesk-Läänemere õpilasfirmad;

•       Kesk-Läänemere väikese ja keskmise suurusega ettevõtete eksport uutele sihtturgudele klastritevahelises koostöös.

 

2.       Toetussuunal „Kesk-Läänemere piirkonna ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine“ on neli eesmärki:

•       ühised loodus- ja kultuuriressursil põhinevad turismiatraktsioonid;

•       paremini planeeritud ja korraldatud mere- ja rannikualad;

•       paremini planeeritud Kesk-Läänemere linnad;

•       vähem toitainete ja ohtlike ainete lekkeid Läänemerre.

 

3.       Toetussuunal „heade ühendustega Kesk-Läänemere piirkond“ on kaks eesmärki:

•       väiksem ajakulu transpordisõlmedes inimeste ja kaupade liikumisel;

•       Kesk-Läänemere väikesadamate võrgustiku paremad teenused kohalikele elanikele ja külastajatele.

 

4.       Toetussuunal „heade oskustega ja sotsiaalselt sidus Kesk-Läänemere piirkond“ on kaks eesmärki:

•       tugevamad Kesk-Läänemere piirkonna kogukonnad;

•       rohkem Kesk-Läänemere piirkonna tööturu vajadustele vastavaid kutse- ja ametiõppe-programme.

 

Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15% ning Soome (sh. Ahvenamaa) ja Rootsi kasusaajatele 25%. Programmis raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

Programmi järgmine taotlusvoor avaneb indikatiivselt jaanuaris 2017.

 

Esmane konsultatsioon (kuni 2 tundi) projektiidee sobivuse hindamiseks InterActis TASUTA.

 

Konsultatsiooni kokkuleppimiseks võta palun ühendust:

Maarja Rannama

+372 5558 2672

maarja@interact.ee

 


Uudised