EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avanevad meetme „Töölesaamist toetavad teenused" taotlusvoorud

 

Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks - taotlusvoor avatakse 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

 

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks - taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00; taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.

 

Taotlejad: Toetust võib taotleda juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Toetuse summa: Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr: Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

 

Esmane konsultatsioon (kuni 2 h) on meie poolt TASUTA!

 

Lisainfot küsi:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee

Uudised