EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avanes Loomemajanduse inkubatsiooni arendamise taotlusvoor

 

09.01.2015 jõustus loomemajanduse toetusmeetme määrus, mille alusel hakatakse eraldama toetusi loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamiseks.

Loomemajanduse arendamise meetmes on 7 tegevussuunda. Esimese vooruna avas EAS määruse tegevuse "Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine".

Tegevussuuna eesmärgiks on loomemajanduse alamvaldkondades ja nendega seotud valdkondades alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste osutamine, mis loovad eeldused nende
ettevõtjate kasvuks, jätkusuutlikkuseks ja rahvusvahelistumiseks.

Maksimaalne toetuse summa taotleja kohta on 300 000 eurot ning toetuse määr on 75%. Projektide kestvus on 2 aastat.
 
Taotlemine on seekord 2-etapiline ning taotluste esitamise tähtaeg on 30. märts 2015.


Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee

Uudised